Πέμπτη 2 Απριλίου 2015

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 (15.12.2014)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7922/06/Β/86/52
Γ.Ε.ΜΗ. 341201000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 και 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι:

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Κόλλιας Γεώργιος του Χαραλάμπους (υπόχρεο πρόσωπο κατά την έννοια του Ν. 3340/2005), στις 12/12/2014 προέβη σε αγορά 100.000 μετοχών ΕΛΤΡΑΚ A.E. συνολικής αξίας 138.000 ευρώ.

Ν. Κηφισιά, 15 Δεκεμβρίου 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου